Bouwkundig Ontwerp

 

Het bouwkundig ontwerp komt tot stand mede vanuit het programma van eisen van de opdrachtgever, de randvoorwaarden opgelegd door gemeente cq. overheid en de creativiteit van de ontwerper.

Het is de taak van de ontwerper de juist synergie te vinden tussen massaverhoudingen, onderlinge ruimte relaties, materiaalgebruik en bijvooorbeeld het beeld-kwaliteitsplan uit de Welstandsnota van de betreffende gemeente.
In het beeld-kwaliteitsplan staan o.a. zaken met betrekking tot het materiaalgebruik en kleurstelling, de ligging t.o.v. rooilijnen en overige bebouwing, bouwhoogten, dakhellingen en goothoogten en de maximaal te bebouwen oppervlakte.

TIP! Gebruik Pijltjestoetsen om tussen foto's te navigeren.
Klik hier of gebruik Escape om de foto te sluiten