Bouwvergunning aanvraag

Voor vrijwel elke verbouwing, uitbreiding of esthetische aanpassing aan de gevel van een woning of utiliteitsgebouw is een bouwvergunning vereist.
De omvang en aard van de verbouwing bepalen of er sprake is van een reguliere of uitgebreide vergunning aanvraag.

Sinds 1 oktober 2010 is de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) van kracht. In deze WABO aanvraag worden 25 verschillende vergunningen in één keer behandeld.
Moet er voor een verbouwing ook worden gesloopt of een boom gekapt, dan vraagt u voor al deze vergunningen maar één omgevingsvergunning aan.

Maar er kan ook sprake zijn van vergunningsvrij bouwen. Op de site van VROM vind u een vragenlijst waarmee u zelf kunt checken of u vergunningsplichtig bent.
Ondanks dat er bij dergelijke bouwplannen geen controle wordt uitgeoefend vanuit de overheid, wordt wel van de opdrachtgever verwacht dat er gebouwd wordt volgens de normen zoals die worden gesteld in het bouwbesluit en dat beton- staal- en houtconstructies voldoende sterkte en stijfheid bieden opdat de veiligheid van de bewoner en/of gebruiker gewaarborgd zijn.

Aan het indienen van een bouwvergunning aanvraag zijn kosten verbonden, deze zijn vastgelegd in de gemeentelijke legesverordening. Op vrijwel elke internetsite van uw betreffende gemeente is een dergelijke legesverordening te vinden.
De percentages zijn niet landelijk vastgelegd en kunnen per gemeente verschillen.

Doorgaans wordt een bouwvergunning aanvraag gehonoreerd met een vergunning tot bouwen. Echter in het geval dat de vergunning niet wordt verleend, zullen de leges alsnog in rekening worden gebracht.

doe hier uw vergunningcheck

 

TIP! Gebruik Pijltjestoetsen om tussen foto's te navigeren.
Klik hier of gebruik Escape om de foto te sluiten